تبلیغات
اخبار انتخابات شهرستان آستارا - دكتر محمد علی هالو

رای ما شرف ما/تخصصی انتخابات شهرستان آستارا / رای ما شرف ما 09119812795

دكتر محمد علی هالو

بنام خدا   آشنایی با دكتر محمدعلی هالو(1369) شاعر و نویسنده و محقق  و مستند ساز و  اولین وبلاگ نویس ایرانی  و فعال حقوق بشر و محیط زیست .  dardnews.ir
استاد اسماعیل اسدی دارستانی درجه دار بازنشسته ارتش  در سال 1379 بعلت مجروحیت كه از ارتش بازنشست شد  كار فرهنگی خود را ادامه داد  از جمله  كتابهای چاپ ش ده از این  فرزند آستارا  1خدمت و مدیر یت نظامی از دیگاه اسلام  2 تا زنداه ام بسیجی ام 3داستانهای آسمانهای  و تاریخ دولتهای  شیعه در ایران 4سرگذشت تالشان 5- بررسی تاریخ حقوق بشر و محیط زیست و چند اثر وی از جمله اشعار  و حكایت های اسماعیل بابا  و چهره و مشاهیر ایران و جهان و نبردی من و چند اثر وی در مراحل چاپ است  و تاكنون وی هفت فیلم مستند ساخته آخرین فیلم وی بنام گورل آستارا امسال اكران شد  و اولین وبلاگ نویس ایرانی   و اولین سایت خبری و تحلیلی در شمال كشور بنام آستارا لی و استارا نیوز را راه اندازی كرد سال 1379 و اولین خبر گزاری حقوق بشر و محیط زیست بنام درد نیوز  در ایران تاسیس نمود  و اولین گروه تلگرام و وایبر در آستارا توسط وی راه اندازی شده است بالای 15 سال سابقه روز نامه نگاری و وبلاگ نویسی و مستند سازی و فعالیت نویسندگی و تحقیق دارد  وی از سال1369 وی بخاطر شغل نظامی داشت  در نشریات ملی و استانی و كار های فرهنگی  و شعر با نام ادبی دكتر محمد علی هالو  استفاده می كند و كمتر كسی است  شعرها و مطالب و مقالات آتشین دكتر هالو را نخوانده باشد و آوازه جهانی پیدا كرده است وی از سال 1379 رسما فعالیت حقوق بشر و محیط زیست خود را شروع نمود و متاسفانه یك شاعر منتقد تهرانی  در دهه هشتاد از اسم ادبی  این شاعر و نویسنده  سو استفاده با حذف اسم دكتر و تغییر محمد علی به محمدر ضا اسم ادبی  این استاد را به سرقت برد اما  همه مردم ایران و جهان  بخصوص شاعران و نویسندگان  و روز نامه نگاران و فعالان حقوق بشر می دانند دكتر محمد علی هالو از سال 1369 اسم  ادبی و شعر و وبلاگ نویسی  استاد  اسماعیل اسدی دارستانی است… وی فرزند جانباز 65 درصد بسیجی   و برادر جانباز می باشد و پدرش از شاعران ستنی فارسی زبان بود و پدر بزرگش نیز از شاعران و مكتب داران استان گیلان است و نویسندگی و تحقیق و آزادی خواهی  در خون این خانواده می باشد اسماعیل اسدی دارستانی  متولد روستای سیبلی آستارا   و ساكن روستا سیبلی آستارا می باشد.. هماكنون روزنامه نگاران و مستند ساز  و نویسنده و محقق است و به وبلاگ نویسی   و فعالیت حقوق بشر و محیط زیست مشغول است  .سایت های معروف این وبلاگ نویس dardnews.ir    astaranews1.ir   astara1.ir    irannews3.ir   astarali.ir  astaranews.com
تاكنون نامبرده بخاطر فعالیت حقوق بشری  و محیط زیست  ربوده و شكنجه تا حد مرگ شدید ترین برایش و شنكجه سال 1380 و 1381 و 1385  و 1388 و 1390  و 1391 بوده است  كه بارها  بدن نیمه جان وی رها شده است  و تاكنون بارها از سوی دادگاههای  گیلان و دادگاه انقلاب  تهران ( شعبه سوم ) به اتهام فعالیت حقوق بشری و محیط زیستی  و وبلاگ نویسی و روز نامه نگاری و مستندسازی و سخنرانی …دستگیر  و از  دوماه تا یك هفته تا شش روز تا سه روز بازداشت موقت شده است خوشبختانه بعلت  بی گناهی  تبریه و ازاد شده است  و اخرین مورد در سال 1392  بخاطر وبلاگ نویسی و فعالیت حقوق بشری بمدت شش روز بازداشت و حتی شكنجه شده به قید ضمانت آزاد شد …كه بمدت شش ماه زندان و دو میلیون تومان جریكه نقدی محكوم شد در دادگاه بدوی  كه در دادگاه تجدید نظر  چون مدارك و شواهد و مدارك  پرونده سازی بود و سیر مراحل قانونی نشده بود  در تابستان 1394  دادگاه تجدیدنظر استان  حكم قطعی تبریه  این فعال حقوق بشر و وبلاگ نویس را صادر نمود…و حتی چند بار از سوی گروه فشار  و داعش  بخاطر نوشتن مقاله علیه ایشان در درد نیوز و آستارا نیوز  تهدید به  مرگ خود و خانواده شده است …..اما وی می گوید راه ما قانون و مدنیت   است تا زمانیكه تا حد شهادت به فعالیت اطلاع رسانی و حقوق بشری خود ادامه می دهم..
*آشنایی با دكتر محمد علی هالو نویسنده و محقق  و روزنامه نگار و وبلاگ نویس و فعال حقوق بشر و محیط زیست *
Dardnews.ir      @astaracanaliبنام خدا   آشنایی با دكتر محمدعلی هالو(1369) شاعر و نویسنده و محقق  و مستند ساز و  اولین وبلاگ نویس ایرانی  و فعال حقوق بشر و محیط زیست .  dardnews.ir
استاد اسماعیل اسدی دارستانی درجه دار بازنشسته ارتش  در سال 1379 بعلت مجروحیت كه از ارتش بازنشست شد  كار فرهنگی خود را ادامه داد  از جمله  كتابهای چاپ ش ده از این  فرزند آستارا  1خدمت و مدیر یت نظامی از دیگاه اسلام  2 تا زنداه ام بسیجی ام 3داستانهای آسمانهای  و تاریخ دولتهای  شیعه در ایران 4سرگذشت تالشان 5- بررسی تاریخ حقوق بشر و محیط زیست و چند اثر وی از جمله اشعار  و حكایت های اسماعیل بابا  و چهره و مشاهیر ایران و جهان و نبردی من و چند اثر وی در مراحل چاپ است  و تاكنون وی هفت فیلم مستند ساخته آخرین فیلم وی بنام گورل آستارا امسال اكران شد  و اولین وبلاگ نویس ایرانی   و اولین سایت خبری و تحلیلی در شمال كشور بنام آستارا لی و استارا نیوز را راه اندازی كرد سال 1379 و اولین خبر گزاری حقوق بشر و محیط زیست بنام درد نیوز  در ایران تاسیس نمود  و اولین گروه تلگرام و وایبر در آستارا توسط وی راه اندازی شده است بالای 15 سال سابقه روز نامه نگاری و وبلاگ نویسی و مستند سازی و فعالیت نویسندگی و تحقیق دارد  وی از سال1369 وی بخاطر شغل نظامی داشت  در نشریات ملی و استانی و كار های فرهنگی  و شعر با نام ادبی دكتر محمد علی هالو  استفاده می كند و كمتر كسی است  شعرها و مطالب و مقالات آتشین دكتر هالو را نخوانده باشد و آوازه جهانی پیدا كرده است وی از سال 1379 رسما فعالیت حقوق بشر و محیط زیست خود را شروع نمود و متاسفانه یك شاعر منتقد تهرانی  در دهه هشتاد از اسم ادبی  این شاعر و نویسنده  سو استفاده با حذف اسم دكتر و تغییر محمد علی به محمدر ضا اسم ادبی  این استاد را به سرقت برد اما  همه مردم ایران و جهان  بخصوص شاعران و نویسندگان  و روز نامه نگاران و فعالان حقوق بشر می دانند دكتر محمد علی هالو از سال 1369 اسم  ادبی و شعر و وبلاگ نویسی  استاد  اسماعیل اسدی دارستانی است… وی فرزند جانباز 65 درصد بسیجی   و برادر جانباز می باشد و پدرش از شاعران ستنی فارسی زبان بود و پدر بزرگش نیز از شاعران و مكتب داران استان گیلان است و نویسندگی و تحقیق و آزادی خواهی  در خون این خانواده می باشد اسماعیل اسدی دارستانی  متولد روستای سیبلی آستارا   و ساكن روستا سیبلی آستارا می باشد.. هماكنون روزنامه نگاران و مستند ساز  و نویسنده و محقق است و به وبلاگ نویسی   و فعالیت حقوق بشر و محیط زیست مشغول است  .سایت های معروف این وبلاگ نویس dardnews.ir    astaranews1.ir   astara1.ir    irannews3.ir   astarali.ir  astaranews.com
تاكنون نامبرده بخاطر فعالیت حقوق بشری  و محیط زیست  ربوده و شكنجه تا حد مرگ شدید ترین برایش و شنكجه سال 1380 و 1381 و 1385  و 1388 و 1390  و 1391 بوده است  كه بارها  بدن نیمه جان وی رها شده است  و تاكنون بارها از سوی دادگاههای  گیلان و دادگاه انقلاب  تهران ( شعبه سوم ) به اتهام فعالیت حقوق بشری و محیط زیستی  و وبلاگ نویسی و روز نامه نگاری و مستندسازی و سخنرانی …دستگیر  و از  دوماه تا یك هفته تا شش روز تا سه روز بازداشت موقت شده است خوشبختانه بعلت  بی گناهی  تبریه و ازاد شده است  و اخرین مورد در سال 1392  بخاطر وبلاگ نویسی و فعالیت حقوق بشری بمدت شش روز بازداشت و حتی شكنجه شده به قید ضمانت آزاد شد …كه بمدت شش ماه زندان و دو میلیون تومان جریكه نقدی محكوم شد در دادگاه بدوی  كه در دادگاه تجدید نظر  چون مدارك و شواهد و مدارك  پرونده سازی بود و سیر مراحل قانونی نشده بود  در تابستان 1394  دادگاه تجدیدنظر استان  حكم قطعی تبریه  این فعال حقوق بشر و وبلاگ نویس را صادر نمود…و حتی چند بار از سوی گروه فشار  و داعش  بخاطر نوشتن مقاله علیه ایشان در درد نیوز و آستارا نیوز  تهدید به  مرگ خود و خانواده شده است …..اما وی می گوید راه ما قانون و مدنیت   است تا زمانیكه تا حد شهادت به فعالیت اطلاع رسانی و حقوق بشری خود ادامه می دهم..
*آشنایی با دكتر محمد علی هالو نویسنده و محقق  و روزنامه نگار و وبلاگ نویس و فعال حقوق بشر و محیط زیست *
Dardnews.ir      @astaracanaliداغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Octopus
یکشنبه 16 دی 1397 06:06 ق.ظ
Hi, this weekend is good designed for me, since this moment i am reading this fantastic informative paragraph
here at my home.
Buy cialis
جمعه 16 آذر 1397 09:01 ق.ظ

Wonderful posts. Cheers!
only best offers 100mg cialis cialis generic tadalafil buy cialis cipla best buy weblink price cialis buying cialis overnight cialis prezzo al pubblico ou acheter du cialis pas cher cipla cialis online compare prices cialis uk cialis rckenschmerzen
Cialis 20 mg
پنجشنبه 15 آذر 1397 01:55 ب.ظ

You definitely made your point!
cialis kaufen bankberweisung cialis generique cialis 20mg prescription doctor cialis cialis generico lilly cialis price in bangalore cialis generico en mexico cialis 5 mg effetti collateral safe site to buy cialis online cialis wir preise
Generic cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 05:48 ب.ظ

Fine write ups. With thanks!
buy name brand cialis on line cialis ahumada cialis italia gratis we recommend cialis best buy cialis online cialis reviews cialis pills price each cialis generico lilly miglior cialis generico pastillas cialis y alcoho
Buy cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 04:47 ق.ظ

Really a lot of wonderful tips.
cialis online nederland generic cialis soft gels generic cialis soft gels click now buy cialis brand cialis lowest price cialis 20mg preis cf cialis 5 effetti collaterali cialis flussig cialis ahumada cialis dosage amounts
Cialis prices
سه شنبه 13 آذر 1397 05:37 ب.ظ

Appreciate it. A lot of stuff.

cialis herbs cialis 5 mg schweiz cialis arginine interactio cialis venta a domicilio canadian discount cialis buy cialis online cheapest generic cialis soft gels enter site natural cialis how to buy cialis online usa cialis diario compra
Cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 06:19 ب.ظ

Seriously a good deal of valuable information.
cialis uk next day price cialis per pill click now cialis from canada we use it cialis online store cialis professional from usa cialis canadian drugs no prescription cialis cheap achat cialis en europe cialis generic tadalafil buy generic cialis in vietnam
buy cialis pills
دوشنبه 12 آذر 1397 06:01 ق.ظ

You actually suggested it perfectly!
we like it cialis price only now cialis 20 mg low cost cialis 20mg cialis generika in deutschland kaufen cialis flussig cialis per paypa rx cialis para comprar cialis online deutschland recommended site cialis kanada cialis for sale south africa
buy cialis online best price
یکشنبه 11 آذر 1397 05:49 ب.ظ

You expressed this very well!
cialis uk next day cialis sicuro in linea safe site to buy cialis online cialis with 2 days delivery cialis dosage amounts brand cialis generic cialis per paypa get cheap cialis venta de cialis canada viagra vs cialis
buy cialis pills online
یکشنبه 11 آذر 1397 05:35 ق.ظ

Nicely put. Thank you.
buy original cialis cialis cuantos mg hay cialis kaufen cialis side effects cialis name brand cheap cialis tablets buy cialis online legal generic low dose cialis we choice cialis pfizer india low cost cialis 20mg
buy cialis online without a prescription
شنبه 10 آذر 1397 06:16 ب.ظ

You said this exceptionally well.
acquistare cialis internet tadalafil 10 mg cialis for sale south africa generic cialis at walmart generico cialis mexico cialis 5 mg buy cialis for sale cialis prezzo al pubblico where to buy cialis in ontario discount cialis
buy cheap cialis in canada
شنبه 10 آذر 1397 05:12 ق.ظ

Valuable stuff. Cheers!
cialis 20mg prix en pharmacie we like it cialis soft gel cialis generisches kanada generic cialis 20mg uk generic low dose cialis cialis dosage amounts generic cialis 20mg uk generic cialis 20mg uk cialis soft tabs for sale where cheapest cialis
Cialis canada
جمعه 9 آذر 1397 05:55 ب.ظ

Beneficial forum posts. Regards.
cialis generico cialis rckenschmerzen free cialis tadalafil 20 mg prices for cialis 50mg low cost cialis 20mg cialis generico lilly cialis tablets for sale cialis per paypa opinioni cialis generico
Cialis canada
جمعه 9 آذر 1397 06:10 ق.ظ

Information effectively considered.!
no prescription cialis cheap cialis 5 mg scheda tecnica prezzo cialis a buon mercato cialis cost buying brand cialis online we recommend cialis best buy tesco price cialis cialis prices in england effetti del cialis tadalafil 20mg
buy tadalafil
پنجشنبه 8 آذر 1397 06:52 ب.ظ

With thanks! I value this.
cialis 5 mg schweiz cialis rezeptfrei sterreich buy generic cialis cialis lowest price venta de cialis canada cialis savings card only now cialis 20 mg generic cialis soft gels cialis baratos compran uk acheter cialis meilleur pri
buy cialis us pharmacy
پنجشنبه 8 آذر 1397 07:05 ق.ظ

Amazing forum posts. Appreciate it!
cialis 20 mg cialis dose 30mg achat cialis en europe buying cialis overnight cialis online cialis 5mg prix cialis savings card effetti del cialis click now buy cialis brand brand cialis generic
buy cialis delhi
چهارشنبه 7 آذر 1397 06:09 ب.ظ

You actually expressed it terrifically.
cost of cialis cvs cialis 05 buy cialis cialis generico milano buy online cialis 5mg cialis mit grapefruitsaft cialis arginine interactio cialis coupon cialis for sale in europa generic cialis tadalafil
buy cials online
چهارشنبه 7 آذر 1397 06:31 ق.ظ

You said it very well..
cialis side effects buying cialis in colombia order generic cialis online enter site 20 mg cialis cost cialis super acti fast cialis online generic cialis review uk side effects for cialis tadalafil 10 mg cialis official site
Cialis prices
چهارشنبه 11 مهر 1397 12:26 ق.ظ

Amazing tons of awesome knowledge.
order a sample of cialis look here cialis cheap canada generic cialis levitra cialis uk cialis kaufen wo cialis generika in deutschland kaufen american pharmacy cialis click now cialis from canada cialis pas cher paris canadian cialis
Cialis pills
دوشنبه 9 مهر 1397 12:14 ق.ظ

Information very well used.!
venta cialis en espaa low dose cialis blood pressure discount cialis achat cialis en suisse cialis arginine interactio buying cialis overnight cialis patentablauf in deutschland we use it 50 mg cialis dose generic cialis pill online cialis 20mg
canadian viagra
یکشنبه 1 مهر 1397 04:06 ق.ظ

Nicely put, Regards!
global pharmacy canada trust pharmacy canada canadian pharmacy uk delivery canadian pharmacies shipping to usa canada vagra drugs for sale online canadian pharmacycanadian pharmacy legitimate canadian mail order pharmacies global pharmacy canada canadian pharmacies that are legit
http://cialisbuys.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 01:00 ق.ظ

Effectively expressed without a doubt! .
cialis taglich cialis 50 mg soft tab we recommend cialis best buy enter site 20 mg cialis cost tadalafil generic when can i take another cialis cialis kaufen wo female cialis no prescription venta de cialis canada click now cialis from canada
http://cialisvonline.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 04:57 ب.ظ

You stated that effectively.
side effects for cialis only now cialis for sale in us cialis kamagra levitra cialis 200 dollar savings card are there generic cialis cialis generisches kanada cialis para que sirve comprar cialis navarr cialis from canada cialis from canada
http://canadianpharmacyonli.com/
چهارشنبه 14 شهریور 1397 08:10 ق.ظ

Perfectly expressed genuinely! .
drugstore online reviews canadian online pharmacy online pharmacies india canadian pharmacycanadian pharmacy canada drug candida viagra canadian medications by mail canadian online pharmacies rated canadian drug are canadian online pharmacies safe
cialisvi.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 09:42 ق.ظ

You suggested that wonderfully.
cialis professional yohimbe interactions for cialis we like it cialis price tadalafil tablets prix cialis once a da look here cialis cheap canada cialis sale online cialis para que sirve enter site 20 mg cialis cost cialis 20 mg
cialisbuys.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 06:09 ب.ظ

Regards, Loads of facts!

il cialis quanto costa sublingual cialis online free cialis look here cialis cheap canada cialis australia org india cialis 100mg cost order cialis from india prezzo cialis a buon mercato wow look it cialis mexico cialis e hiv
viabiovit.com/where-can-i-buy-sildenafil-online.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 06:43 ق.ظ

Wonderful information. Regards!
buy viagra for women best place to buy viagra sildenafil uk buy viagra online forum buy viagra canadian pharmacy buy viagra online overnight generic viagra cheap buying viagra from canada buy viagra online safely buy sildenafil tablets online
Buy generic cialis
دوشنبه 22 مرداد 1397 10:23 ب.ظ

You made your position quite well!!
how does cialis work only best offers cialis use cialis pills cialis per paypa 200 cialis coupon achat cialis en itali cialis daily dose generic viagra vs cialis vs levitra cialis en 24 hora cialis in sconto
Buy cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 10:11 ق.ظ

Superb information, Many thanks.
cialis lowest price cialis prezzo di mercato buying brand cialis online canadian cialis american pharmacy cialis we like it safe cheap cialis cialis for sale in europa viagra vs cialis venta cialis en espaa prezzo cialis a buon mercato
Cialis prices
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 10:53 ق.ظ

Thanks. Numerous tips.

low cost cialis 20mg safe dosage for cialis does cialis cause gout cialis price in bangalore cialis dose 30mg legalidad de comprar cialis cialis lilly tadalafi cialis vs viagra can i take cialis and ecstasy cialis y deporte
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo