تبلیغات
تهران نیوز - دكتر محمد علی هالو

اخبار استان تهران

دكتر محمد علی هالو

بنام خدا   آشنایی با دكتر محمدعلی هالو(1369) شاعر و نویسنده و محقق  و مستند ساز و  اولین وبلاگ نویس ایرانی  و فعال حقوق بشر و محیط زیست .  dardnews.ir
استاد اسماعیل اسدی دارستانی درجه دار بازنشسته ارتش  در سال 1379 بعلت مجروحیت كه از ارتش بازنشست شد  كار فرهنگی خود را ادامه داد  از جمله  كتابهای چاپ ش ده از این  فرزند آستارا  1خدمت و مدیر یت نظامی از دیگاه اسلام  2 تا زنداه ام بسیجی ام 3داستانهای آسمانهای  و تاریخ دولتهای  شیعه در ایران 4سرگذشت تالشان 5- بررسی تاریخ حقوق بشر و محیط زیست و چند اثر وی از جمله اشعار  و حكایت های اسماعیل بابا  و چهره و مشاهیر ایران و جهان و نبردی من و چند اثر وی در مراحل چاپ است  و تاكنون وی هفت فیلم مستند ساخته آخرین فیلم وی بنام گورل آستارا امسال اكران شد  و اولین وبلاگ نویس ایرانی   و اولین سایت خبری و تحلیلی در شمال كشور بنام آستارا لی و استارا نیوز را راه اندازی كرد سال 1379 و اولین خبر گزاری حقوق بشر و محیط زیست بنام درد نیوز  در ایران تاسیس نمود  و اولین گروه تلگرام و وایبر در آستارا توسط وی راه اندازی شده است بالای 15 سال سابقه روز نامه نگاری و وبلاگ نویسی و مستند سازی و فعالیت نویسندگی و تحقیق دارد  وی از سال1369 وی بخاطر شغل نظامی داشت  در نشریات ملی و استانی و كار های فرهنگی  و شعر با نام ادبی دكتر محمد علی هالو  استفاده می كند و كمتر كسی است  شعرها و مطالب و مقالات آتشین دكتر هالو را نخوانده باشد و آوازه جهانی پیدا كرده است وی از سال 1379 رسما فعالیت حقوق بشر و محیط زیست خود را شروع نمود و متاسفانه یك شاعر منتقد تهرانی  در دهه هشتاد از اسم ادبی  این شاعر و نویسنده  سو استفاده با حذف اسم دكتر و تغییر محمد علی به محمدر ضا اسم ادبی  این استاد را به سرقت برد اما  همه مردم ایران و جهان  بخصوص شاعران و نویسندگان  و روز نامه نگاران و فعالان حقوق بشر می دانند دكتر محمد علی هالو از سال 1369 اسم  ادبی و شعر و وبلاگ نویسی  استاد  اسماعیل اسدی دارستانی است… وی فرزند جانباز 65 درصد بسیجی   و برادر جانباز می باشد و پدرش از شاعران ستنی فارسی زبان بود و پدر بزرگش نیز از شاعران و مكتب داران استان گیلان است و نویسندگی و تحقیق و آزادی خواهی  در خون این خانواده می باشد اسماعیل اسدی دارستانی  متولد روستای سیبلی آستارا   و ساكن روستا سیبلی آستارا می باشد.. هماكنون روزنامه نگاران و مستند ساز  و نویسنده و محقق است و به وبلاگ نویسی   و فعالیت حقوق بشر و محیط زیست مشغول است  .سایت های معروف این وبلاگ نویس dardnews.ir    astaranews1.ir   astara1.ir    irannews3.ir   astarali.ir  astaranews.com
تاكنون نامبرده بخاطر فعالیت حقوق بشری  و محیط زیست  ربوده و شكنجه تا حد مرگ شدید ترین برایش و شنكجه سال 1380 و 1381 و 1385  و 1388 و 1390  و 1391 بوده است  كه بارها  بدن نیمه جان وی رها شده است  و تاكنون بارها از سوی دادگاههای  گیلان و دادگاه انقلاب  تهران ( شعبه سوم ) به اتهام فعالیت حقوق بشری و محیط زیستی  و وبلاگ نویسی و روز نامه نگاری و مستندسازی و سخنرانی …دستگیر  و از  دوماه تا یك هفته تا شش روز تا سه روز بازداشت موقت شده است خوشبختانه بعلت  بی گناهی  تبریه و ازاد شده است  و اخرین مورد در سال 1392  بخاطر وبلاگ نویسی و فعالیت حقوق بشری بمدت شش روز بازداشت و حتی شكنجه شده به قید ضمانت آزاد شد …كه بمدت شش ماه زندان و دو میلیون تومان جریكه نقدی محكوم شد در دادگاه بدوی  كه در دادگاه تجدید نظر  چون مدارك و شواهد و مدارك  پرونده سازی بود و سیر مراحل قانونی نشده بود  در تابستان 1394  دادگاه تجدیدنظر استان  حكم قطعی تبریه  این فعال حقوق بشر و وبلاگ نویس را صادر نمود…و حتی چند بار از سوی گروه فشار  و داعش  بخاطر نوشتن مقاله علیه ایشان در درد نیوز و آستارا نیوز  تهدید به  مرگ خود و خانواده شده است …..اما وی می گوید راه ما قانون و مدنیت   است تا زمانیكه تا حد شهادت به فعالیت اطلاع رسانی و حقوق بشری خود ادامه می دهم..
*آشنایی با دكتر محمد علی هالو نویسنده و محقق  و روزنامه نگار و وبلاگ نویس و فعال حقوق بشر و محیط زیست *
Dardnews.ir      @astaracanaliبنام خدا   آشنایی با دكتر محمدعلی هالو(1369) شاعر و نویسنده و محقق  و مستند ساز و  اولین وبلاگ نویس ایرانی  و فعال حقوق بشر و محیط زیست .  dardnews.ir
استاد اسماعیل اسدی دارستانی درجه دار بازنشسته ارتش  در سال 1379 بعلت مجروحیت كه از ارتش بازنشست شد  كار فرهنگی خود را ادامه داد  از جمله  كتابهای چاپ ش ده از این  فرزند آستارا  1خدمت و مدیر یت نظامی از دیگاه اسلام  2 تا زنداه ام بسیجی ام 3داستانهای آسمانهای  و تاریخ دولتهای  شیعه در ایران 4سرگذشت تالشان 5- بررسی تاریخ حقوق بشر و محیط زیست و چند اثر وی از جمله اشعار  و حكایت های اسماعیل بابا  و چهره و مشاهیر ایران و جهان و نبردی من و چند اثر وی در مراحل چاپ است  و تاكنون وی هفت فیلم مستند ساخته آخرین فیلم وی بنام گورل آستارا امسال اكران شد  و اولین وبلاگ نویس ایرانی   و اولین سایت خبری و تحلیلی در شمال كشور بنام آستارا لی و استارا نیوز را راه اندازی كرد سال 1379 و اولین خبر گزاری حقوق بشر و محیط زیست بنام درد نیوز  در ایران تاسیس نمود  و اولین گروه تلگرام و وایبر در آستارا توسط وی راه اندازی شده است بالای 15 سال سابقه روز نامه نگاری و وبلاگ نویسی و مستند سازی و فعالیت نویسندگی و تحقیق دارد  وی از سال1369 وی بخاطر شغل نظامی داشت  در نشریات ملی و استانی و كار های فرهنگی  و شعر با نام ادبی دكتر محمد علی هالو  استفاده می كند و كمتر كسی است  شعرها و مطالب و مقالات آتشین دكتر هالو را نخوانده باشد و آوازه جهانی پیدا كرده است وی از سال 1379 رسما فعالیت حقوق بشر و محیط زیست خود را شروع نمود و متاسفانه یك شاعر منتقد تهرانی  در دهه هشتاد از اسم ادبی  این شاعر و نویسنده  سو استفاده با حذف اسم دكتر و تغییر محمد علی به محمدر ضا اسم ادبی  این استاد را به سرقت برد اما  همه مردم ایران و جهان  بخصوص شاعران و نویسندگان  و روز نامه نگاران و فعالان حقوق بشر می دانند دكتر محمد علی هالو از سال 1369 اسم  ادبی و شعر و وبلاگ نویسی  استاد  اسماعیل اسدی دارستانی است… وی فرزند جانباز 65 درصد بسیجی   و برادر جانباز می باشد و پدرش از شاعران ستنی فارسی زبان بود و پدر بزرگش نیز از شاعران و مكتب داران استان گیلان است و نویسندگی و تحقیق و آزادی خواهی  در خون این خانواده می باشد اسماعیل اسدی دارستانی  متولد روستای سیبلی آستارا   و ساكن روستا سیبلی آستارا می باشد.. هماكنون روزنامه نگاران و مستند ساز  و نویسنده و محقق است و به وبلاگ نویسی   و فعالیت حقوق بشر و محیط زیست مشغول است  .سایت های معروف این وبلاگ نویس dardnews.ir    astaranews1.ir   astara1.ir    irannews3.ir   astarali.ir  astaranews.com
تاكنون نامبرده بخاطر فعالیت حقوق بشری  و محیط زیست  ربوده و شكنجه تا حد مرگ شدید ترین برایش و شنكجه سال 1380 و 1381 و 1385  و 1388 و 1390  و 1391 بوده است  كه بارها  بدن نیمه جان وی رها شده است  و تاكنون بارها از سوی دادگاههای  گیلان و دادگاه انقلاب  تهران ( شعبه سوم ) به اتهام فعالیت حقوق بشری و محیط زیستی  و وبلاگ نویسی و روز نامه نگاری و مستندسازی و سخنرانی …دستگیر  و از  دوماه تا یك هفته تا شش روز تا سه روز بازداشت موقت شده است خوشبختانه بعلت  بی گناهی  تبریه و ازاد شده است  و اخرین مورد در سال 1392  بخاطر وبلاگ نویسی و فعالیت حقوق بشری بمدت شش روز بازداشت و حتی شكنجه شده به قید ضمانت آزاد شد …كه بمدت شش ماه زندان و دو میلیون تومان جریكه نقدی محكوم شد در دادگاه بدوی  كه در دادگاه تجدید نظر  چون مدارك و شواهد و مدارك  پرونده سازی بود و سیر مراحل قانونی نشده بود  در تابستان 1394  دادگاه تجدیدنظر استان  حكم قطعی تبریه  این فعال حقوق بشر و وبلاگ نویس را صادر نمود…و حتی چند بار از سوی گروه فشار  و داعش  بخاطر نوشتن مقاله علیه ایشان در درد نیوز و آستارا نیوز  تهدید به  مرگ خود و خانواده شده است …..اما وی می گوید راه ما قانون و مدنیت   است تا زمانیكه تا حد شهادت به فعالیت اطلاع رسانی و حقوق بشری خود ادامه می دهم..
*آشنایی با دكتر محمد علی هالو نویسنده و محقق  و روزنامه نگار و وبلاگ نویس و فعال حقوق بشر و محیط زیست *
Dardnews.ir      @astaracanaliداغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Premium Spotify APK
شنبه 26 مرداد 1398 11:30 ق.ظ
very nice post . i like it very much.
צימרים בצפון
سه شنبه 22 مرداد 1398 04:15 ق.ظ
thanks a lot a great deal this site can be
conventional in addition to informal
breast enlargement cream
جمعه 18 مرداد 1398 01:23 ق.ظ
Because the admin of this web site is working, no doubt very shortly it will be well-known, due to its quality contents.
povećati penis
چهارشنبه 16 مرداد 1398 08:34 ق.ظ
Hey There. I found your blog using msn. This is a very well written article.
I will make sure to bookmark it and return to read
more of your useful information. Thanks for the post.
I'll definitely return.
najlepsze konto młodzieżowe
شنبه 12 مرداد 1398 07:39 ب.ظ
Hi there! I could have sworn I've been to this website before but after
browsing through a few of the articles I realized it's
new to me. Nonetheless, I'm definitely happy I came across it
and I'll be book-marking it and checking back often!
konta firmowe
یکشنبه 23 تیر 1398 06:35 ق.ظ
Today, I went to the beachfront with my kids.
I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She placed the shell to her ear and screamed.
There was a hermit crab inside and it pinched her ear.
She never wants to go back! LoL I know this is entirely off topic but I had to tell
someone!
Capital Smart City Islamabad
سه شنبه 18 تیر 1398 02:08 ب.ظ
At last I found a good stuff. Thank You
Betebet giris
سه شنبه 11 تیر 1398 04:06 ق.ظ
I must thank you for the efforts you've put in penning this blog.
I'm hoping to view the same high-grade blog
posts by you in the future as well. In truth, your creative writing abilities has motivated me to get my very own site now ;)
נערת ליווי חיפה
شنبه 8 تیر 1398 07:22 ب.ظ
Sexy2call Quick search to get the modern results Choose a massage escort girl, discrete apartment or any
perfect and indulgent recreation. Seeking escort girls?
Discrete apartments? Create a quick search by region, the largest portal in Israel for discreet apartments
and escort girls, a range of youth ads that
gives you service and guidance you didn't know, browse by city and locate the dream girl
for an additional indulgence, business meeting? Ads don't include and or provide and
or encourage and or imply the provision of sexual services.
The ads are controlled by all of the binding laws from
the State of Israel.
Havaianas Flip Flop
پنجشنبه 6 تیر 1398 01:58 ب.ظ
I was trying to find this information flipflopdirect.com thanks for providing
intensivepass
پنجشنبه 6 تیر 1398 12:00 ب.ظ
I just bookmarked your blog
Finding some good point, thanks
intensivepass.co.uk
נערת ליווי
سه شنبه 4 تیر 1398 11:29 ب.ظ
"We need to build to a different one crescendo, cheri," he said.
"And then we can have an ending that'll be as none before."

His smile was decadent, his eyes were filled with lust,
along with the soft skin of his hard cock against
my sex was having its intended effect. I'm feeling a stronger arousal now as I felt his
cock slide between my sensitive lips. I felt the head
of his cock push agonizingly at the entrance of my pussy, and I wanted him to thrust into me hard.
Instead he pulled back and slid his hardness back around my clit.


I had been aching to possess him inside, and I could truthfully tell that his have to
push that wonderful hard cock inside me was growing.
His moans grew to check mine, and I knew the opinion of my wet
pussy lips within the head of his cock was getting too much for
of us.

"Let the finale begin," he explained, and that he slid the
end of his cock inside me.

We both gasped as he held his cock there for just a moment.
I contracted my pussy in order to him further inside,
and he threw his return within the sensation. Inch by excruciating inch he pushed his
cock inside me, every time I squeezed my pussy around him.
His cock felt wonderful the way it filled me, but I needed all this inside me.

I rolled aside and rested my leg against his shoulder, and then he plunged his cock
entirely in.
http://trimtefi.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 09:27 ب.ظ

Cheers, Valuable information!
trusted tabled cialis softabs how much does a cialis cost cialis 200 dollar savings card only now cialis for sale in us cialis price thailand cialis 200 dollar savings card cialis 10 doctissimo cialis kaufen bankberweisung dosagem ideal cialis precios de cialis generico
cialis not working
یکشنبه 2 تیر 1398 06:13 ق.ظ

Thanks a lot, I value it.
cialis 100 mg 30 tablet cialis dosage recommendations viagra cialis levitra cialis generico lilly cialis soft tabs for sale cialis 5 mg cialis cipla best buy venta de cialis canada cialis generika in deutschland kaufen cialis dosage
Buy generic cialis
شنبه 1 تیر 1398 01:38 ب.ظ

Amazing stuff. Kudos!
click here cialis daily uk buying cialis overnight trusted tabled cialis softabs cialis name brand cheap click now cialis from canada prezzo di cialis in bulgaria cialis cost cialis super acti cialis coupons cialis prezzo in linea basso
http://subftromti.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 09:45 ب.ظ

Truly plenty of helpful info!
fast cialis online cialis prezzo al pubblico side effects for cialis only now cialis 20 mg we recommend cheapest cialis bulk cialis cialis arginine interactio cialis prices in england compare prices cialis uk cialis without a doctor's prescription
http://trochicam.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 06:03 ق.ظ

Regards! Loads of advice!

cialis daily dose generic cialis prices in england cialis side effects dangers buy generic cialis cialis tablets for sale cialis canadian drugs tadalafil 20 mg cost of cialis per pill cialis diario compra acheter du cialis a geneve
http://cosambleg.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 12:47 ب.ظ

You suggested that wonderfully.
ou acheter du cialis pas cher generic cialis tadalafil cialis tadalafil online cialis savings card cialis cipla best buy cialis for sale south africa look here cialis order on line cialis rckenschmerzen acquistare cialis internet miglior cialis generico
http://rinatar.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 06:45 ب.ظ

Amazing a lot of terrific facts.
we recommend cialis info we choice free trial of cialis overnight cialis tadalafil brand cialis generic cialis prices in england click here cialis daily uk dosagem ideal cialis cialis daily dose generic price cialis best generic cialis pro
http://cailloten.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 02:33 ق.ظ

This is nicely said! !
how do cialis pills work tadalafilo buy cialis online cialis alternative prix de cialis cialis australian price cialis pas cher paris cialis 5 mg para diabeticos cialis prezzo in linea basso free cialis
http://bezzmoti.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 03:54 ق.ظ

Thank you. Excellent stuff.
how to buy cialis online usa venta cialis en espaa tarif cialis france cialis kaufen wo american pharmacy cialis only now cialis for sale in us cialis coupons printable free generic cialis generic cialis levitra 200 cialis coupon
http://bafortpres.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 08:29 ق.ظ

Nicely put. Cheers!
cialis farmacias guadalajara buy cialis online nz buy cialis online legal when will generic cialis be available cialis australian price cialis professional from usa safe dosage for cialis where cheapest cialis cialis preise schweiz tadalafilo
http://osinled.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 07:02 ب.ظ

Nicely put. Appreciate it!
cialis pills ou trouver cialis sur le net cialis 5 mg schweiz cialis online nederland cialis daily reviews cialis 20mg preis cf deutschland cialis online buying brand cialis online the best choice cialis woman cialis 30 day trial coupon
order cialis online us
شنبه 25 خرداد 1398 04:38 ق.ظ

Seriously loads of amazing material.
discount cialis price cialis best cialis side effects i recommend cialis generico cialis pills comprar cialis 10 espa241a buy cialis online nz how do cialis pills work cialis australia org cialis without a doctor's prescription
http://tantbarsrack.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 12:10 ق.ظ

You revealed this well.
prix de cialis effetti del cialis click here to buy cialis cialis pills price each cialis generic availability generic for cialis costo in farmacia cialis how much does a cialis cost generico cialis mexico cost of cialis per pill
Online cialis
پنجشنبه 23 خرداد 1398 10:37 ق.ظ

Amazing forum posts. Thank you.
how to purchase cialis on line safe dosage for cialis cialis 20 mg effectiveness purchase once a day cialis does cialis cause gout generico cialis mexico cialis 5 mg buy how to purchase cialis on line chinese cialis 50 mg click now buy cialis brand
Cialis online
چهارشنبه 22 خرداد 1398 08:33 ب.ظ

Superb data. Many thanks.
cialis tablets cialis wir preise cialis rckenschmerzen look here cialis cheap canada cialis cuantos mg hay i recommend cialis generico cialis daily dose generic cialis dose 30mg cialis canada cialis professional yohimbe
cialisvie.com
یکشنبه 19 خرداد 1398 01:54 ب.ظ

You expressed this well!
where cheapest cialis cialis free trial buying cialis on internet buy original cialis tadalafil 20mg buy name brand cialis on line cialis 20mg prescription doctor cialis tadalafil 5mg only best offers cialis use
http://cialisvie.com/
شنبه 18 خرداد 1398 08:22 ق.ظ

Many thanks! Numerous information.

legalidad de comprar cialis cialis uk next day acheter cialis meilleur pri cialis coupons printable cialis online look here cialis order on line cialis dosage recommendations chinese cialis 50 mg sialis can i take cialis and ecstasy
Lahore Escorts
یکشنبه 5 خرداد 1398 11:21 ب.ظ
Very nice Article Thank you for such as article, Thanks!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo